Maria BERGER : 4-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 11-11-1996 / 19-07-1999 : Група на Партията на европейските социалисти - Член

Национални партии 

  • 11-11-1996 / 19-07-1999 : Sozialdemokratische Partei Österreichs (Австрия)

членове 

  • 14-11-1996 / 15-01-1997 : Комисия по правни въпроси и права на гражданите
  • 14-11-1996 / 15-01-1997 : Делегация за връзки с Швейцария, Исландия и Норвегия
  • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Комисия по правни въпроси и права на гражданите

Заместник 

  • 14-11-1996 / 15-01-1997 : Комисия по граждански свободи и вътрешни работи
  • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Комисия по граждански свободи и вътрешни работи
  • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Чешка република
  • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет на Европейското икономическо пространство (ЕИП)