Rainer WIELAND : Начална страница 

Заместник-председател 

PE  
Европейски парламент 

Отговорности като заместник-председател: 

  • Сграден фонд, основна отговорност (със зам.-председателя Силва Перейра)
  • Бюджет, допълнителна отговорност (със зам.-председателя Силва Перейра)
  • Транспорт
  • Работна група по сгради, транспорт и екологосъобразен Парламент, председател
  • Европейски политически партии (със зам.-председателя Хаутала)
  • Връзки с органите на Франция, Белгия и Люксембург относно седалището и местата на работа (основна отговорност)
  • Замества председателя във връзка с Африка/АКТБ

Член 

BURO  
Бюро на Европейския парламент 
Комисия по бюджети 
Комисия по конституционни въпроси 
Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС 

Заместник 

Комисия по петиции 
Делегация за връзки с Босна и Херцеговина и с Косово 

Последни дейности 

Обратна връзка