Michael GAHLER : Начална страница 

Заместник-председател 

Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС 

Член 

Комисия по външни работи 

Заместник 

Комисия по транспорт и туризъм 
Делегация за връзки с Панафриканския парламент 

Обратна връзка