Franc
HORVAT

Участие в пленарните заседания - 5-и парламентарен мандат Franc HORVAT

Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Towards a European constitution EN

04-05-2004 P5_CRE(2004)05-04(3)