Ágnes
VADAI

Участие в пленарните заседания - 5-и парламентарен мандат Ágnes VADAI

Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Freedom and security for Union citizens EN

04-05-2004 P5_CRE(2004)05-04(9)