András GYÜRK : Начална страница 

Член 

Комисия по промишленост, изследвания и енергетика 
Делегация за връзки с държавите от Югоизточна Азия и Асоциацията на народите от Югоизточна Азия (АСЕАН) 

Заместник 

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните 
Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС 

Последни дейности 

Обратна връзка