József SZÁJER : Начална страница 

Член 

Комисия по правни въпроси 

Заместник 

Делегация за връзки със Съединените американски щати 

Последни дейности 

Годишен доклад за 2018 г. относно правата на човека и демокрацията по света и политиката на Европейския съюз в тази област (A9-0051/2019 - Isabel Wiseler-Lima) HU  
 
Писмени обяснения на вот 

Обратна връзка