Jozef HERIBAN Jozef HERIBAN
Jozef HERIBAN
Словакия

Роден : , Trnava

5-и парламентарен мандат Jozef HERIBAN

Политически групи

  • 09-09-2003 / 30-04-2004 : Група на Европейската либерална, демократична и реформистка партия - Наблюдател
  • 01-05-2004 / 19-07-2004 : Група на Европейската либерална, демократична и реформистка партия - Член

Национални партии

  • 09-09-2003 / 30-04-2004 : Aliancia nového občana (Словакия)
  • 01-05-2004 / 19-07-2004 : Aliancia nového občana (Словакия)

членове

  • 03-05-2004 / 19-07-2004 : Комисия по икономически и парични въпроси

Наблюдател

  • 25-09-2003 / 30-04-2004 : Комисия по икономически и парични въпроси