Cees BREMMER Cees BREMMER
Cees BREMMER
Нидерландия

Роден : , Zwolle

5-и парламентарен мандат Cees BREMMER

Политически групи

  • 01-10-2003 / 19-07-2004 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи - Член

Национални партии

  • 01-10-2003 / 19-07-2004 : Christen Democratisch Appèl (Нидерландия)

членове

  • 09-10-2003 / 19-07-2004 : Комисия по конституционни въпроси
  • 28-01-2004 / 19-07-2004 : Делегация за връзки със страните от Южна Азия и Южноазиатската асоциация за регионално сътрудничество (СААРК)

Заместник

  • 08-10-2003 / 19-07-2004 : Комисия по външни работи, права на човека, обща сигурност и отбранителна политика

all-activities

Участие в пленарните заседания

Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

EC-Israel association agreement EN

09-03-2004 P5_CRE(2004)03-09(5)

Rights of Guantanamo detainees EN

09-03-2004 P5_CRE(2004)03-09(8)

Safety at sea EN

12-01-2004 P5_CRE(2004)01-12(7)

Предложения за резолюции

Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси

Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Human rights in Burma EN

16-01-2004 E-0148/2004 Комисията

Poor working conditions for au pairs in the Netherlands EN

09-12-2003 E-3651/2003 Комисията

Detention of EU citizen in Thailand EN

05-11-2003 E-3369/2003 Комисията