• Guntars   KRASTS  

Guntars KRASTS : Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) - 6-ти парламентарен мандат 

**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация on the presidential elections in Ukraine EN  
- P6_DCL(2004)0050 - Отпаднала  
Michał Tomasz KAMIŃSKI , Guntars KRASTS  
Дата на внасяне : 18-11-2004
Срок : 18-02-2005
Брой подписали : 17 - 18-02-2005