Milan
GAĽA

Участие в пленарните заседания - 6-ти парламентарен мандат Milan GAĽA

Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Обяснение на вот

24-03-2009 P6_CRE(2009)03-24(5)

Обяснение на вот

10-03-2009 P6_CRE(2009)03-10(9)

Обяснение на вот

18-12-2008 P6_CRE-REV(2008)12-18(9)

Обяснение на вот

20-11-2008 P6_CRE-REV(2008)11-20(7)

Обяснение на вот

18-11-2008 P6_CRE-REV(2008)11-18(8)

Обяснениенавот

22-10-2008 P6_CRE-REV(2008)10-22(7)

Обяснения на вот

22-04-2008 P6_CRE-REV(2008)04-22(8)