Milan GAĽA Milan GAĽA
Milan GAĽA
Словакия

Роден : , Jarovnice

Починал :

6-ти парламентарен мандат Milan GAĽA

Политически групи

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи - Член

Национални партии

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Slovenská demokratická a kresťanská únia (Словакия)

членове

 • 21-07-2004 / 15-09-2004 : Комисия по развитие
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Делегация за връзки с държавите от Персийския залив, включително Йемен
 • 16-09-2004 / 14-01-2007 : Комисия по културата и образованието
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по културата и образованието
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Комисия по култура и образование
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Делегация за връзки с държавите от Персийския залив, включително Йемен

Заместник

 • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Комисия по околната среда, здравеопазването и безопасността на храните
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Делегация в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС-Русия
 • 16-09-2004 / 14-01-2007 : Комисия по развитие
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по развитие
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по околната среда, здравеопазването и безопасността на храните
 • 31-01-2007 / 08-10-2007 : Комисия по развитие
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

all-activities

Участие в пленарните заседания

Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Становища в качеството на докладчик

Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно предложението за препоръка на Европейския парламент и на Съвета относно създаването на европейска квалификационна рамка за обучение през целия живот

08-05-2007 CULT_AD(2007)386487 PE 386.487v02-00 CULT
Milan GAĽA

OPINION Commission staff working document - Towards a european qualifications framework for lifelong learning EN

29-05-2006 CULT_AD(2006)371943 PE 371.943v02-00 CULT
Milan GAĽA

Парламентарни въпроси

Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Copyright levy reform EN

13-12-2007 H-1023/2007 Комисията

Abduction of Israeli soldiers in the Gaza Strip EN

27-11-2007 H-0946/2007 Комисията

Classification of formaldehyde as a carcinogen EN

23-10-2007 H-0831/2007 Комисията

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.)

**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация on the possible postponement of the incorporation of the new Member States into the Schengen area EN

11-10-2006 P6_DCL(2006)0072 Отпаднала
Milan GAĽA Barbara KUDRYCKA Zita PLEŠTINSKÁ Peter ŠŤASTNÝ
Дата на внасяне : 11-10-2006
Срок : 18-01-2007
Брой подписали : 74 - 19-01-2007

Списък на присъствалите

Настоящият присъствен списък е извлечение от протоколите на пленарните заседания на шестия парламентарен мандат Информацията в него е предоставена единствено с ориентировъчна цел и обхваща мандата на члена на ЕП в Европейския парламент. Това са необработени данни, които не включват корекции за отсъствия по уважителни причини поради заболяване, отпуск по майчинство / бащинство, участие в разрешена дейност на парламентарна делегация и др.