Luis Marco
AGUIRIANO NALDA

Участие в пленарните заседания - 5-и парламентарен мандат Luis Marco AGUIRIANO NALDA

Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Vote (continuation) EN

22-04-2004 P5_CRE(2004)04-22(5)

Vote (continuation) EN

22-04-2004 P5_CRE(2004)04-22(5)