• Simon   BUSUTTIL  

Simon BUSUTTIL : Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) - 7-ми парламентарен мандат 

**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно износа на лекарствени средства, използвани за прилагането на смъртната присъда в трети държави  
- P7_DCL(2011)0029 - Отпаднала  
Baroness Sarah LUDFORD , Simon BUSUTTIL , Ana GOMES , Barbara LOCHBIHLER  
Дата на внасяне : 06-06-2011
Срок : 06-10-2011
Брой подписали : 168 - 06-10-2011
Писмена декларация относно усилията на Съюза за борбата с корупцията  
- P7_DCL(2010)0002 - Приета  
Monica MACOVEI , Simon BUSUTTIL , Luigi de MAGISTRIS , Ana GOMES , Bart STAES  
Дата на внасяне : 18-01-2010
Срок : 06-05-2010
Дата на приемане : 18-05-2010
Приет текст (списък на подписалите декларацията членове) : P7_TA(2010)0176
Брой подписали : 397 - 07-05-2010