David CASA : Начална страница 

Член 

BURO  
Бюро на Европейския парламент 
QUE  
Квестори 

Отговорности като квестор: 

  • Транспортна база в услуга на членовете на ЕП, в това число служба за превоз, отдел за пътувания и техническа база на летищата в Страсбург и Брюксел
  • Информационно и комуникационно оборудване за членовете на ЕП (включително телевизионна инфраструктура)
  • Спортни центрове в помещенията на Парламента в Брюксел и Страсбург
  • Културни и творчески събития, спонсорирани от членовете на ЕП, включително продажби с благотворителна цел
  • Връзки с интергрупи и други неформални обединения
  • Член на работната група на Бюрото за информационната и комуникационната политика
Комисия по заетост и социални въпроси 
Делегация за връзки с Арабския полуостров 

Заместник 

Комисия по икономически и парични въпроси 
Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Турция 
Делегация в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието 

Последни дейности 

Сключване на Споразумението за свободна търговия между ЕС и Виетнам (A9-0003/2020 - Geert Bourgeois) EN  
 
Писмени обяснения на вот 

Обратна връзка