Maria
ROBSAHM

Участие в пленарните заседания - 6-ти парламентарен мандат Maria ROBSAHM

Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Women and international trade (debate) EN

27-09-2006 P6_CRE(2006)09-27(12)

Roma women in the EU (debate) EN

01-06-2006 P6_CRE(2006)06-01(4)

Combating violence against women EN

01-02-2006 P6_CRE(2006)02-01(17)

Explanations of vote EN

17-01-2006 P6_CRE(2006)01-17(8)

Explanations of vote EN

14-12-2005 P6_CRE(2005)12-14(11)

Explanations of vote EN

08-09-2005 P6_CRE(2005)09-08(13)

Explanations of vote EN

07-09-2005 P6_CRE(2005)09-07(15)

Explanations of vote EN

06-09-2005 P6_CRE(2005)09-06(27)

Fundamental rights EN

25-05-2005 P6_CRE(2005)05-25(14)

Explanations of vote EN

14-04-2005 P6_CRE(2005)04-14(19)

Explanations of vote EN

24-02-2005 P6_CRE(2005)02-24(8)

Explanations of vote EN

22-02-2005 P6_CRE(2005)02-22(8)

EU drugs strategy (2005-2012) EN

14-12-2004 P6_CRE(2004)12-14(17)