Maria
ROBSAHM

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) - 6-ти парламентарен мандат Maria ROBSAHM

**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация за осъждането на смърт чрез замерване с камъни на две жени, обвинени в прелюбодеяние

09-05-2007 P6_DCL(2007)0050 Отпаднала
Renate SOMMER Luisa MORGANTINI Ana GOMES Heide RÜHLE Maria ROBSAHM
Дата на внасяне : 09-05-2007
Срок : 14-09-2007
Брой подписали : 128 - 14-09-2007