Maria ROBSAHM Maria ROBSAHM
Maria ROBSAHM
Швеция

Роден : , Enköping

6-ти парламентарен мандат Maria ROBSAHM

Политически групи

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Група на Алианса на либералите и демократите за Европа - Член

Национални партии

 • 20-07-2004 / 02-10-2006 : Folkpartiet liberalerna (Швеция)
 • 03-10-2006 / 13-07-2009 : Feministiskt initiativ (Швеция)

членове

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Комисия по правата на жените и равенството на половете
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Делегация в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС-Молдова
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по правата на жените и равенството на половете
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Комисия по правата на жените и равенството между половете

Заместник

 • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Комисия по културата и образованието
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Делегация в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС-Украйна
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по културата и образованието
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Комисия по култура и образование

all-activities

Участие в пленарните заседания

Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Доклади – в качеството на докладчик

В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Становища в качеството на докладчик

Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

OPINION Proposal for a Council recommendation on the prevention of injury and the promotion of safety EN

08-11-2006 FEMM_AD(2006)378627 PE 378.627v02-00 FEMM
Maria ROBSAHM

OPINION Proposal for a recommendation to the Council on fighting trafficking in human beings - as integrated approach and proposal for an action plan EN

11-09-2006 FEMM_AD(2006)376340 PE 376.340v02-00 FEMM
Maria ROBSAHM

Предложения за резолюции

Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси

Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.)

**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация за осъждането на смърт чрез замерване с камъни на две жени, обвинени в прелюбодеяние

09-05-2007 P6_DCL(2007)0050 Отпаднала
Renate SOMMER Luisa MORGANTINI Ana GOMES Heide RÜHLE Maria ROBSAHM
Дата на внасяне : 09-05-2007
Срок : 14-09-2007
Брой подписали : 128 - 14-09-2007

Списък на присъствалите

Настоящият присъствен списък е извлечение от протоколите на пленарните заседания на шестия парламентарен мандат Информацията в него е предоставена единствено с ориентировъчна цел и обхваща мандата на члена на ЕП в Европейския парламент. Това са необработени данни, които не включват корекции за отсъствия по уважителни причини поради заболяване, отпуск по майчинство / бащинство, участие в разрешена дейност на парламентарна делегация и др.