• Eva-Britt   SVENSSON  

Eva-Britt SVENSSON : Становища в качеството на докладчик в сянка - 7-ми парламентарен мандат 

За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно съгласуван европейски подход за колективна защита  
- IMCO_AD(2011)467160 -  
-
IMCO 
СТАНОВИЩЕ относно бъдещето на социалните услуги от общ интерес  
- FEMM_AD(2011)443061 -  
-
FEMM 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно схемите за гарантиране на депозитите [преработена]  
- IMCO_AD(2011)460676 -  
-
IMCO 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за решение на Съвета за сключване на Протокола за включване на митническите мерки за сигурност в обхвата на Споразумението под формата на размяна на писма между Европейската икономическа общност и Княжество Андора  
- IMCO_AD(2011)458554 -  
-
IMCO 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за формулиране на първата програма за политика в областта на радиочестотния спектър  
- IMCO_AD(2011)458565 -  
-
IMCO 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за решение на Съвета за определяне на организацията и функционирането на Европейската служба за външна дейност  
- FEMM_AD(2010)441063 -  
-
FEMM