Eva-Britt
SVENSSON

Участие в пленарните заседания - 7-ми парламентарен мандат Eva-Britt SVENSSON

Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Обяснениe на вот

11-05-2011 P7_CRE(2011)05-11(6)

Обяснения на вот

23-03-2011 P7_CRE(2011)03-23(14)

Обяснение на вот

17-02-2011 P7_CRE(2011)02-17(7)

Обяснение на вот

25-11-2010 P7_CRE(2010)11-25(9)

Обяснение на вот

11-11-2010 P7_CRE(2010)11-11(9)

Обяснение на вот

20-10-2010 P7_CRE(2010)10-20(7)

Обяснение на вот

20-10-2010 P7_CRE(2010)10-20(7)

Обяснение на вот

20-10-2010 P7_CRE(2010)10-20(7)