Eva-Britt
SVENSSON

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) - 7-ми парламентарен мандат Eva-Britt SVENSSON

**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно професионалните модели с тегло под нормалното

22-06-2011 P7_DCL(2011)0033 Отпаднала
Britta THOMSEN Edit BAUER Eva-Britt SVENSSON Marc TARABELLA Marina YANNAKOUDAKIS
Дата на внасяне : 22-06-2011
Срок : 27-10-2011
Брой подписали : 74 - 27-10-2011

Писмена декларация относно етикетиране на стоки от окупираните палестински територии

06-09-2010 P7_DCL(2010)0064 Отпаднала
Arlene McCARTHY Hélène FLAUTRE Sirpa PIETIKÄINEN Eva-Britt SVENSSON
Дата на внасяне : 06-09-2010
Срок : 06-12-2010
Брой подписали : 110 - 06-12-2010