Margrete
AUKEN

Предложения за акт на Съюза - 8-ми парламентарен мандат Margrete AUKEN

Членовете на ЕП могат да внесат в Европейската комисия искане тя да предложи акт на Съюза (нов акт или изменение на действащ акт). Член 47

Предложение за акт на Съюза ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА АКТ НА СЪЮЗА относно подобряване на събирането на кръвна плазма в Европейския съюз

18-12-2018 B8-0591/2018