Margrete
AUKEN

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) - 7-ми парламентарен мандат Margrete AUKEN

**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно образованието и религиозната дискриминация в Пакистан

17-04-2012 P7_DCL(2012)0017 Отпаднала
Elmar BROK Margrete AUKEN Ryszard CZARNECKI Dennis de JONG Kristiina OJULAND
Дата на внасяне : 17-04-2012
Срок : 17-07-2012
Брой подписали : 56 - 05-07-2012