Margrete AUKEN Margrete AUKEN
Margrete AUKEN

Група на Зелените/Европейски свободен алианс

Член

Дания - Socialistisk Folkeparti (Дания)

6-ти парламентарен мандат Margrete AUKEN

Политически групи

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Група на Зелените/Европейски свободен алианс - Член

Национални партии

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Socialistisk Folkeparti (Дания)

членове

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Комисия по транспорт и туризъм
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Делегация за връзки с Палестинския законодателен съвет
 • 26-01-2005 / 14-01-2007 : Комисия по развитие
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по развитие
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по транспорт и туризъм
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Комисия по развитие
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Комисия по петиции
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Делегация за връзки с Палестинския законодателен съвет

Заместник

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Комисия по околната среда, здравеопазването и безопасността на храните
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Делегация за връзки с Израел
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по околната среда, здравеопазването и безопасността на храните
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Комисия по транспорт и туризъм
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Делегация за връзки с Израел

all-activities

Участие в пленарните заседания

Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Икономическо партньорство между ЕО и КАРИФОРУМ – Споразумение за икономическо партньорство между ЕО и Кот д'Ивоар – Споразумение за икономическо партньорство между ЕО и КАРИФОРУМ – Етапно споразумение за икономическо партньорство между ЕО и Кот д'Ивоар – Етапно споразумение за икономическо партньорство между ЕО и Гана – Временно споразумение за икономическо партньорство между ЕО и държавите от Тихоокеанския регион – Временно споразумение за икономическо партньорство ЕО и държавите от Южноафриканската общност за развитие – Споразумение за икономическо партньорство между ЕО и държавите от Източна и Южна Африка – Споразумение за икономическо партньорство между ЕО и Източноафриканската общност – Етапно споразумение за икономическо партньорство между ЕО и Централна Африка (разискване)

23-03-2009 P6_CRE(2009)03-23(14)

Доклади – в качеството на докладчик

В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Становища в качеството на докладчик

Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно конвенционалните енергийни източници и енергийни технологии

10-09-2007 DEVE_AD(2007)392355 PE 392.355v02-00 DEVE
Margrete AUKEN

Предложения за резолюции

Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси

Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Списък на присъствалите

Настоящият присъствен списък е извлечение от протоколите на пленарните заседания на шестия парламентарен мандат Информацията в него е предоставена единствено с ориентировъчна цел и обхваща мандата на члена на ЕП в Европейския парламент. Това са необработени данни, които не включват корекции за отсъствия по уважителни причини поради заболяване, отпуск по майчинство / бащинство, участие в разрешена дейност на парламентарна делегация и др.

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg