Margrete AUKEN Margrete AUKEN
Margrete AUKEN

Група на Зелените/Европейски свободен алианс

Член

Дания - Socialistisk Folkeparti (Дания)

Начална страница Margrete AUKEN

Заместник-председател

DPAL
Делегация за връзки с Палестина

Член

ENVI
Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
PETI
Комисия по петиции

Заместник

INTA
Комисия по международна търговия
DMED
Делегация в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието

Последни дейности

Mass arrest of LGBTI activists in Poland EN

01-09-2020 E-004735/2020 Комисията
Въпроси, изискващи писмен отговор

TEN-E revision, TYNDP and 5th PCI list EN

01-07-2020 P-003915/2020 Комисията
Въпроси, изискващи писмен отговор

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg