Thijs
BERMAN

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) - 7-ми парламентарен мандат Thijs BERMAN

**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно защита на потребителите на финансови услуги от лихварски практики

07-10-2013 P7_DCL(2013)0017 Отпаднала
Monika BEŇOVÁ Vladimír MAŇKA Richard FALBR Libor ROUČEK Claude MORAES Thijs BERMAN Eduard KUKAN Zuzana ROITHOVÁ Jiří MAŠTÁLKA Sergej KOZLÍK Bart STAES
Дата на внасяне : 07-10-2013
Срок : 07-01-2014
Брой подписали : 78 - 08-01-2014