Jean-Luc
BENNAHMIAS

Парламентарни въпроси - 6-ти парламентарен мандат Jean-Luc BENNAHMIAS

Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Bee mortality: emergency measures EN

28-04-2009 E-3416/2009 Комисията

Environmental impact assessment and waste management EN

12-11-2008 E-6291/2008 Комисията

Proposed revision of Directive 68/151/EEC EN

15-09-2008 E-5106/2008 Комисията

Landfills EN

12-06-2008 E-3584/2008 Комисията

Nuclear safety and security EN

12-06-2008 E-3583/2008 Комисията

TEN-T (Trans-European Transport Network) master plan EN

24-04-2008 E-2623/2008 Комисията

Directive on players' agents EN

03-12-2007 E-6222/2007 Комисията

Freedom of movement during maternity leave EN

03-12-2007 E-6221/2007 Комисията

Fighting discrimination related to sexual preference EN

11-10-2007 E-5207/2007 Комисията

Fighting obesity EN

11-10-2007 E-5206/2007 Комисията

Status of language assistants EN

13-09-2007 E-4528/2007 Комисията