Jean-Luc
BENNAHMIAS

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) - 6-ти парламентарен мандат Jean-Luc BENNAHMIAS

**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация за затрудненията за навлизане на европейска територия на неевропейски артисти и културни оператори

09-05-2007 P6_DCL(2007)0048 Отпаднала
Jean-Luc BENNAHMIAS Claire GIBAULT Catherine TRAUTMANN Helga TRÜPEL Henri WEBER
Дата на внасяне : 09-05-2007
Срок : 14-09-2007
Брой подписали : 69 - 14-09-2007

Писмена декларация относно борбата срещу трафика и експлоатацията на деца в областта на футбола

28-03-2007 P6_DCL(2007)0037 Отпаднала
Ivo BELET Jean-Luc BENNAHMIAS Adeline HAZAN Guy BONO Patrick GAUBERT
Дата на внасяне : 28-03-2007
Срок : 28-06-2007
Брой подписали : 176 - 29-06-2007

Писмена декларация on the Europe Statute and the promotion of active European citizenship EN

03-04-2006 P6_DCL(2006)0024 Отпаднала
Robert NAVARRO Jean-Luc BENNAHMIAS Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU Luigi COCILOVO Sylvia-Yvonne KAUFMANN
Дата на внасяне : 03-04-2006
Срок : 06-07-2006
Брой подписали : 149 - 06-07-2006