Daniel CASPARY : Начална страница 

Председател 

Делегация за връзки с държавите от Югоизточна Азия и Асоциацията на народите от Югоизточна Азия (АСЕАН) 

Член 

CPDE  
Съвет на председателите на делегации 
Комисия по международна търговия 

Заместник 

Комисия по външни работи 
Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС 

Обратна връзка