Christian EHLER Christian EHLER
Christian EHLER

Група на Европейската народна партия (Християндемократи)

Член

Германия - Christlich Demokratische Union Deutschlands (Германия)

Роден : , München

Начална страница Christian EHLER

Член

ITRE
Комисия по промишленост, изследвания и енергетика
D-US
Делегация за връзки със Съединените американски щати

Заместник

CULT
Комисия по култура и образование
D-IL
Делегация за връзки с Израел
DMED
Делегация в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието

Последни дейности

Телефонни номера за услуги 0800

20-11-2019 O-000037/2019 Комисията
Въпроси, изискващи устен отговор

СТАНОВИЩЕ относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2020 година

02-10-2019 CULT_AD(2019)639789 PE639.789v02-00 CULT
Становища в качеството на докладчик в сянка
Petra KAMMEREVERT

Preparatory actions for the Horizon 2020 FET Flagships programme EN

09-07-2019 E-002186/2019 Комисията
Въпроси, изискващи писмен отговор

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg

Пощенски адрес

  • European Parliament
    Rue Wiertz
    Altiero Spinelli 15E154
    1047 Bruxelles