Gisela
KALLENBACH

Участие в пленарните заседания - 6-ти парламентарен мандат Gisela KALLENBACH

Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Косово (разискване)

04-02-2009 P6_CRE(2009)02-04(11)