Tobias
PFLÜGER

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) - 6-ти парламентарен мандат Tobias PFLÜGER

**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация за разполагането на радарна станция, като част от системата за противоракетна отбрана на САЩ, в Чешката република

12-02-2007 P6_DCL(2007)0019 Отпаднала
Daniel STROŽ Athanasios PAFILIS Tobias PFLÜGER
Дата на внасяне : 12-02-2007
Срок : 14-05-2007
Брой подписали : 43 - 14-05-2007

Писмена декларация on the commemoration of the 60th anniversary of the bombing of Hiroshima and Nagasaki EN

23-05-2005 P6_DCL(2005)0031 Отпаднала
Gisela KALLENBACH Jill EVANS Tobias PFLÜGER Jean-Luc DEHAENE Ana GOMES
Дата на внасяне : 23-05-2005
Срок : 23-08-2005
Брой подписали : 79 - 23-08-2005