• Tobias   PFLÜGER  

Tobias PFLÜGER : Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) - 6-ти парламентарен мандат 

**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация за разполагането на радарна станция, като част от системата за противоракетна отбрана на САЩ, в Чешката република  
- P6_DCL(2007)0019 - Отпаднала  
Daniel STROŽ , Athanasios PAFILIS , Tobias PFLÜGER  
Дата на внасяне : 12-02-2007
Срок : 14-05-2007
Брой подписали : 43 - 14-05-2007
Писмена декларация on the commemoration of the 60th anniversary of the bombing of Hiroshima and Nagasaki EN  
- P6_DCL(2005)0031 - Отпаднала  
Gisela KALLENBACH , Jill EVANS , Tobias PFLÜGER , Jean-Luc DEHAENE , Ana GOMES  
Дата на внасяне : 23-05-2005
Срок : 23-08-2005
Брой подписали : 79 - 23-08-2005