• Josep   BORRELL FONTELLES  

Josep BORRELL FONTELLES : Становища в качеството на докладчик - 6-ти парламентарен мандат 

Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Съвета за сключването на протокол, определящ риболовните възможности и финансовото участие, предвидени в Споразумението за партньорско сътрудничество в областта на рибарството между Европейската общност и Ислямска република Мавритания, за периода от 1 август 2008 г. до 31 юли 2012 г.  
- DEVE_AD(2008)407685 -  
-
DEVE 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Съвета относно сключването на Споразумението под формата на размяна на писма по отношение на измененията към протокола за определяне за периода от 18 януари 2005 г. до 17 януари 2011 г. на възможностите за риболов и финансовата помощ, предвидени в Споразумението между Европейската общност и Република Сейшели  
- DEVE_AD(2008)400377 -  
-
DEVE 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Съвета относно сключването на Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност, от една страна, и Кот д'Ивоар, от друга страна  
- DEVE_AD(2008)398644 -  
-
DEVE 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Съвета относно сключването на споразумение за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Република Гвинея-Бисау  
- DEVE_AD(2008)396815 -  
-
DEVE 
СТАНОВИЩЕ относно стратегията на ЕС за Централна Азия  
- DEVE_AD(2007)394032 -  
-
DEVE 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Съвета за сключването на Споразумение за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Република Мозамбик  
- DEVE_AD(2007)393912 -  
-
DEVE 
ПРОЕКТОСТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Съвета относно сключването на Споразумение за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Република Мадагаскар  
- DEVE_AD(2007)386352 -  
-
DEVE 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Съвета за сключване на споразумение за партньорство в областта на риболова между Европейската общност от една страна и Република Кирибати от друга страна  
- DEVE_AD(2007)388574 -  
-
DEVE 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Съвета относно сключването на партньорско споразумение в областта на рибното стопанство между Демократична република Сао Томе и Принсипи и Европейската общност  
- DEVE_AD(2007)386661 -  
-
DEVE