Josep
BORRELL FONTELLES

Становища в качеството на докладчик - 6-ти парламентарен мандат Josep BORRELL FONTELLES

Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Съвета за сключването на протокол, определящ риболовните възможности и финансовото участие, предвидени в Споразумението за партньорско сътрудничество в областта на рибарството между Европейската общност и Ислямска република Мавритания, за периода от 1 август 2008 г. до 31 юли 2012 г.

24-06-2008 DEVE_AD(2008)407685 PE 407.685v02-00 DEVE
Josep BORRELL FONTELLES

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Съвета относно сключването на Споразумението под формата на размяна на писма по отношение на измененията към протокола за определяне за периода от 18 януари 2005 г. до 17 януари 2011 г. на възможностите за риболов и финансовата помощ, предвидени в Споразумението между Европейската общност и Република Сейшели

28-02-2008 DEVE_AD(2008)400377 PE 400.377v02-00 DEVE
Josep BORRELL FONTELLES

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Съвета относно сключването на Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност, от една страна, и Кот д'Ивоар, от друга страна

29-01-2008 DEVE_AD(2008)398644 PE 398.644v02-00 DEVE
Josep BORRELL FONTELLES

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Съвета относно сключването на споразумение за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Република Гвинея-Бисау

29-01-2008 DEVE_AD(2008)396815 PE 396.815v02-00 DEVE
Josep BORRELL FONTELLES

СТАНОВИЩЕ относно стратегията на ЕС за Централна Азия

06-11-2007 DEVE_AD(2007)394032 PE 394.032v02-00 DEVE
Josep BORRELL FONTELLES

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Съвета за сключването на Споразумение за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Република Мозамбик

04-10-2007 DEVE_AD(2007)393912 PE 393.912v02-00 DEVE
Josep BORRELL FONTELLES

ПРОЕКТОСТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Съвета относно сключването на Споразумение за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Република Мадагаскар

11-09-2007 DEVE_AD(2007)386352 PE 386.352v03-00 DEVE
Josep BORRELL FONTELLES

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Съвета за сключване на споразумение за партньорство в областта на риболова между Европейската общност от една страна и Република Кирибати от друга страна

05-06-2007 DEVE_AD(2007)388574 PE 388.574v02-00 DEVE
Josep BORRELL FONTELLES

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Съвета относно сключването на партньорско споразумение в областта на рибното стопанство между Демократична република Сао Томе и Принсипи и Европейската общност

03-05-2007 DEVE_AD(2007)386661 PE 386.661v02-00 DEVE
Josep BORRELL FONTELLES