• Josep   BORRELL FONTELLES  

Josep BORRELL FONTELLES : Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) - 6-ти парламентарен мандат 

**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно Европейски ден в памет на жертвите на мафията и относно повторното използване за социални цели на имущество и капитали, конфискувани от международни престъпни организации  
- P6_DCL(2008)0108 - Отпаднала  
Vittorio AGNOLETTO , Josep BORRELL FONTELLES , Monica FRASSONI , Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU , Sir Graham WATSON  
Дата на внасяне : 15-12-2008
Срок : 02-04-2009
Брой подписали : 220 - 02-04-2009