Josep BORRELL FONTELLES Josep BORRELL FONTELLES
Josep BORRELL FONTELLES
Испания

Роден : , Pobla de Segur

6-ти парламентарен мандат Josep BORRELL FONTELLES

Политически групи

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Група на социалистите в Европейския парламент - Член

Национални партии

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Partido Socialista Obrero Español (Испания)

Председател

 • 20-07-2004 / 15-01-2007 : Европейски парламент
 • 20-07-2004 / 15-01-2007 : Бюро на Европейския парламент
 • 20-07-2004 / 15-01-2007 : Председателски съвет

Председател

 • 20-09-2004 / 15-01-2007 : Делегация в Eвро-средиземноморската парламентарна асамблея
 • 14-10-2004 / 08-06-2005 : Временна комисия по политически предизвикателства и бюджетни средства на разширения Съюз между 2007 и 2013 г.
 • 01-02-2007 / 13-07-2009 : Комисия по развитие

членове

 • 20-09-2004 / 20-10-2004 : Съвет на председателите на делегации
 • 14-10-2004 / 08-06-2005 : Съвет на председателите на комисии
 • 31-01-2007 / 31-01-2007 : Комисия по развитие
 • 01-02-2007 / 13-07-2009 : Съвет на председателите на комисии
 • 01-02-2007 / 13-07-2009 : Съвет на председателите на делегации
 • 15-03-2007 / 13-07-2009 : Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС

Заместник

 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Комисия по промишленост, изследвания и енергетика
 • 15-03-2007 / 13-07-2009 : Делегация за връзки с Китайската народна република

all-activities

Доклади – в качеството на докладчик

В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Становища в качеството на докладчик

Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Съвета за сключването на протокол, определящ риболовните възможности и финансовото участие, предвидени в Споразумението за партньорско сътрудничество в областта на рибарството между Европейската общност и Ислямска република Мавритания, за периода от 1 август 2008 г. до 31 юли 2012 г.

24-06-2008 DEVE_AD(2008)407685 PE 407.685v02-00 DEVE
Josep BORRELL FONTELLES

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Съвета относно сключването на Споразумението под формата на размяна на писма по отношение на измененията към протокола за определяне за периода от 18 януари 2005 г. до 17 януари 2011 г. на възможностите за риболов и финансовата помощ, предвидени в Споразумението между Европейската общност и Република Сейшели

28-02-2008 DEVE_AD(2008)400377 PE 400.377v02-00 DEVE
Josep BORRELL FONTELLES

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Съвета относно сключването на Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност, от една страна, и Кот д'Ивоар, от друга страна

29-01-2008 DEVE_AD(2008)398644 PE 398.644v02-00 DEVE
Josep BORRELL FONTELLES

Парламентарни въпроси

Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.)

**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно Европейски ден в памет на жертвите на мафията и относно повторното използване за социални цели на имущество и капитали, конфискувани от международни престъпни организации

15-12-2008 P6_DCL(2008)0108 Отпаднала
Vittorio AGNOLETTO Josep BORRELL FONTELLES Monica FRASSONI Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU Sir Graham WATSON
Дата на внасяне : 15-12-2008
Срок : 02-04-2009
Брой подписали : 220 - 02-04-2009

Списък на присъствалите

Настоящият присъствен списък е извлечение от протоколите на пленарните заседания на шестия парламентарен мандат Информацията в него е предоставена единствено с ориентировъчна цел и обхваща мандата на члена на ЕП в Европейския парламент. Това са необработени данни, които не включват корекции за отсъствия по уважителни причини поради заболяване, отпуск по майчинство / бащинство, участие в разрешена дейност на парламентарна делегация и др.