Ljudmila NOVAK : Начална страница 

Член 

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните 
Делегация за връзки с Израел 

Заместник 

Комисия по транспорт и туризъм 
Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС 
Делегация в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието 

Обратна връзка