Jaromír KOHLÍČEK Jaromír KOHLÍČEK
Jaromír KOHLÍČEK
Чехия

Роден : , Teplice

6-ти парламентарен мандат Jaromír KOHLÍČEK

Политически групи

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица - Член

Национални партии

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Komunistická strana Čech a Moravy (Чехия)

Заместник-председател

 • 21-09-2004 / 13-03-2007 : Делегация за връзки с държавите от Южна Азия и Южноазиатската асоциация за регионално сътрудничество (СААРК)
 • 26-06-2007 / 13-07-2009 : Делегация за връзки със страните от Южна Азия

членове

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Комисия по транспорт и туризъм
 • 15-09-2004 / 20-09-2004 : Делегация за връзки с държавите от Южна Азия и Южноазиатската асоциация за регионално сътрудничество (СААРК)
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по транспорт и туризъм
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Комисия по транспорт и туризъм
 • 15-03-2007 / 25-06-2007 : Делегация за връзки със страните от Южна Азия

Заместник

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Комисия по външни работи
 • 15-09-2004 / 14-03-2007 : Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС
 • 14-10-2004 / 08-06-2005 : Временна комисия по политически предизвикателства и бюджетни средства на разширения Съюз между 2007 и 2013 г.
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по външни работи
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Комисия по външни работи
 • 15-03-2007 / 13-07-2009 : Делегация за връзки с Индия

all-activities

Участие в пленарните заседания

Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Обяснениe на вот

25-03-2009 P6_CRE(2009)03-25(4)

Доклади – в качеството на докладчик

В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Становища в качеството на докладчик

Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

OPINION Trans-European Network for Transport: the Court of Auditors' special report No 6/2005 EN

20-12-2006 TRAN_AD(2006)380771 PE 380.771v02-00 TRAN
Jaromír KOHLÍČEK

OPINION Proposal for a Council decision concerning the Specific Programme "Cooperation" implementing the Seventh Framework Programme (2007-2013) of the European Community for research, technological development and demonstration activities EN

28-02-2006 TRAN_AD(2006)367652 PE 367.652v02-00 TRAN
Jaromír KOHLÍČEK

OPINION Proposal for a decision of the European Parliament and of the Council concerning the seventh framework programme of the European Community for research, technological development and demonstration activities (2007 to 2013) EN

19-10-2005 TRAN_AD(2005)360049 PE 360.049v02-00 TRAN
Jaromír KOHLÍČEK

Предложения за резолюции

Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси

Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.)

**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация за отхвърляне на политизирането на историята и използването на идеологията в интерес на дискредитирането и потискането на европейската левица

09-03-2009 P6_DCL(2009)0034 Отпаднала
Daniel STROŽ Jiří MAŠTÁLKA Jaromír KOHLÍČEK
Дата на внасяне : 09-03-2009
Срок : 07-05-2009
Брой подписали : 15 - 08-05-2009

Писмена декларация за ограничаване военното присъствие на САЩ в Европа

17-11-2008 P6_DCL(2008)0097 Отпаднала
Daniel STROŽ Jaromír KOHLÍČEK
Дата на внасяне : 17-11-2008
Срок : 12-03-2009
Брой подписали : 14 - 12-03-2009

Писмена декларация за прекратяването на санкциите, наложени на Куба и възобновяването на нормалните отношения с тази държава

07-07-2008 P6_DCL(2008)0058 Отпаднала
Daniel STROŽ Jiří MAŠTÁLKA Jaromír KOHLÍČEK
Дата на внасяне : 07-07-2008
Срок : 07-11-2008
Брой подписали : 29 - 23-10-2008

Списък на присъствалите

Настоящият присъствен списък е извлечение от протоколите на пленарните заседания на шестия парламентарен мандат Информацията в него е предоставена единствено с ориентировъчна цел и обхваща мандата на члена на ЕП в Европейския парламент. Това са необработени данни, които не включват корекции за отсъствия по уважителни причини поради заболяване, отпуск по майчинство / бащинство, участие в разрешена дейност на парламентарна делегация и др.