Javier MORENO SÁNCHEZ Javier MORENO SÁNCHEZ
Javier MORENO SÁNCHEZ

Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент

Член

Испания - Partido Socialista Obrero Español (Испания)

Роден : , Ginebra (Suiza)

Начална страница Javier MORENO SÁNCHEZ

Заместник-председател

D-CA
Делегация за връзки с Канада

Член

LIBE
Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

Заместник

INTA
Комисия по международна търговия
DCAS
Делегация в комитетите за парламентарно сътрудничество ЕС-Казахстан, ЕС-Киргизстан, ЕС-Узбекистан и ЕС Таджикистан и за връзки с Туркменистан и Монголия

Последни дейности

Координиран европейски отговор на избухването на COVID-19 (разискване) IT

26-03-2020 P9_CRE-PROV(2020)03-26(1-036-0000)
Участие в пленарните заседания

Extrajudicial camps in Greece EN

17-03-2020 E-001660/2020 Комисията
Въпроси, изискващи писмен отговор

Suspension of asylum in Greece EN

04-03-2020 P-001342/2020 Комисията
Въпроси, изискващи писмен отговор

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg

Пощенски адрес

  • European Parliament
    Office

    1047 Bruxelles