Anna FOTYGA : Начална страница 

Член 

Комисия по външни работи 
Подкомисия по сигурност и отбрана 
Делегация в Комитета за парламентарно партньорство ЕС – Армения, Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС – Азербайджан и Парламентарния комитет за асоцииране ЕС – Грузия 
Делегация в Парламентарна асамблея Евронест 
Делегация за връзки с Парламентарната асамблея на НАТО 

Обратна връзка