Lidia Joanna
GERINGER de OEDENBERG

Парламентарни въпроси - 6-ти парламентарен мандат Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG

Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Transposition of the MiFID Directive EN

01-04-2009 E-2675/2009 Комисията

Complaint to the Commission by Tobias King (2006/5043) EN

30-05-2008 P-3238/2008 Комисията

Uptake of structural funding - EU regional policy EN

04-03-2008 E-1518/2008 Комисията

Institute for Gender Equality EN

04-10-2007 H-0743/2007 Комисията

The European Court of Auditors EN

16-07-2007 H-0559/2007 Съвета

European Year of Equal Opportunities for All 2007 EN

04-06-2007 H-0422/2007 Комисията

VAT on donations in Poland EN

02-10-2006 H-0835/2006 Комисията