Lidia Joanna
GERINGER de OEDENBERG

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) - 6-ти парламентарен мандат Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG

**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация за субтитрирането на всички програми на обществените телевизии в ЕС

12-11-2007 P6_DCL(2007)0099 Приета
Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG
Дата на внасяне : 12-11-2007
Срок : 13-03-2008
Дата на приемане : 10-04-2008
Приет текст (списък на подписалите декларацията членове) : P6_TA(2008)0127
Брой подписали : 427 - 12-03-2008