• Luisa Fernanda   RUDI UBEDA  

Luisa Fernanda RUDI UBEDA : Становища в качеството на докладчик - 6-ти парламентарен мандат 

Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския съюз за финансовата 2006 година  
- IMCO_AD(2008)400497 -  
-
IMCO 
СТАНОВИЩЕ по проекта на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2008 година  
- IMCO_AD(2007)392037 -  
-
IMCO 
OPINION on social services of general interest in the European Union EN  
- IMCO_AD(2006)378790 -  
-
IMCO