Luisa Fernanda
RUDI UBEDA

Участие в пленарните заседания - 6-ти парламентарен мандат Luisa Fernanda RUDI UBEDA

Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11