Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE : Начална страница 

Председател 

Делегация за връзки с Израел 

Член 

CPDE  
Съвет на председателите на делегации 
Комисия по външни работи 
Делегация в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието 

Заместник 

Подкомисия по сигурност и отбрана 
Делегация за връзки със Съединените американски щати 

Обратна връзка