Marcello VERNOLA Marcello VERNOLA
Marcello VERNOLA
Италия

Роден : , Bari

6-ти парламентарен мандат Marcello VERNOLA

Политически групи

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи - Член

Национални партии

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Forza Italia (Италия)

членове

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Комисия по околната среда, здравеопазването и безопасността на храните
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Подкомисия по сигурност и отбрана
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Делегация за връзки с държавите от района на Андите
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по околната среда, здравеопазването и безопасността на храните
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Подкомисия по сигурност и отбрана
 • 31-01-2007 / 31-08-2008 : Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Подкомисия по сигурност и отбрана
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Делегация за връзки с държавите от района на Андите
 • 15-03-2007 / 13-07-2009 : Делегация за връзки с държавите от Югоизточна Европа
 • 09-07-2008 / 13-07-2009 : Комисия по външни работи

Заместник

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Комисия по външни работи
 • 15-09-2004 / 31-12-2006 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Румъния
 • 25-04-2005 / 13-03-2007 : Делегация за връзки с Иран
 • 10-10-2006 / 13-07-2009 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Бивша югославска република Македония
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по външни работи
 • 31-01-2007 / 08-07-2008 : Комисия по външни работи
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Делегация за връзки с Иран
 • 19-06-2007 / 13-07-2009 : Делегация в Eвро-средиземноморската парламентарна асамблея
 • 04-09-2008 / 13-07-2009 : Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

all-activities

Участие в пленарните заседания

Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Доклади – в качеството на докладчик

В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Становища в качеството на докладчик

Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно предложение за решение на Съвета относно подписването на Споразумение между Европейската общност и Република Черна гора за реадмисия

04-10-2007 AFET_AD(2007)394099 PE 394.099v02-00 AFET
Marcello VERNOLA

СТАНОВИЩЕ относно предложение за решение на Съвета относно подписването на Споразумение между Европейската общност и Република Черна гора за улесняване на издаването на визи за краткосрочно пребиваване

04-10-2007 AFET_AD(2007)394092 PE 394.092v02-00 AFET
Marcello VERNOLA

Парламентарни въпроси

Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Combating piracy EN

22-04-2009 E-3269/2009 Комисията

Earthquake in Abruzzo (Italy) EN

22-04-2009 E-3268/2009 Комисията

Funds for mine clearance for humanitarian purposes EN

07-04-2009 E-3051/2009 Комисията

Списък на присъствалите

Настоящият присъствен списък е извлечение от протоколите на пленарните заседания на шестия парламентарен мандат Информацията в него е предоставена единствено с ориентировъчна цел и обхваща мандата на члена на ЕП в Европейския парламент. Това са необработени данни, които не включват корекции за отсъствия по уважителни причини поради заболяване, отпуск по майчинство / бащинство, участие в разрешена дейност на парламентарна делегация и др.