• Alyn   SMITH  

Alyn SMITH : Участие в пленарните заседания - 9-ти парламентарен мандат 

Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11