Marilisa XENOGIANNAKOPOULOU Marilisa XENOGIANNAKOPOULOU
Marilisa XENOGIANNAKOPOULOU
Гърция

Роден : , Athina

6-ти парламентарен мандат Marilisa XENOGIANNAKOPOULOU

Политически групи

 • 20-07-2004 / 25-09-2007 : Група на социалистите в Европейския парламент - Член

Национални партии

 • 20-07-2004 / 25-09-2007 : Panellinio Socialistiko Kinima (Гърция)

членове

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Комисия по бюджетите
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Комисия по бюджетен контрол
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Делегация за връзки с държавите от Югоизточна Европа
 • 14-10-2004 / 08-06-2005 : Временна комисия по политически предизвикателства и бюджетни средства на разширения Съюз между 2007 и 2013 г.
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по бюджетите
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по бюджетен контрол
 • 31-01-2007 / 25-09-2007 : Комисия по бюджети
 • 31-01-2007 / 25-09-2007 : Комисия по бюджетен контрол
 • 14-03-2007 / 25-09-2007 : Делегация за връзки с държавите от Югоизточна Европа

Заместник

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Комисия за промишленост, изследвания и енергетика
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Делегация за връзки с държавите от Магреба и Съюза на арабския Магреб (включително Либия)
 • 15-09-2004 / 25-09-2007 : Делегация в Eвро-средиземноморската парламентарна асамблея
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия за промишленост, изследвания и енергетика
 • 31-01-2007 / 25-09-2007 : Комисия по промишленост, изследвания и енергетика
 • 14-03-2007 / 25-09-2007 : Делегация за връзки с държавите от Магреба и Съюза на арабския Магреб (включително Либия)

all-activities

Участие в пленарните заседания

Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Доклади – в качеството на докладчик

В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Становища в качеството на докладчик

Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

OPINION Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council laying down the rules for the participation of undertakings, research centres and universities in actions under the Seventh Framework Programme and for the dissemination of research results (2007-2013) EN

23-06-2006 BUDG_AD(2006)374186 PE 374.186v02-00 BUDG
Marilisa XENOGIANNAKOPOULOU

OPINION Proposal for a Council Regulation (Euratom) laying down the rules for the participation of undertakings, research centres and universities in actions under the Seventh Framework Programme of the European Atomic Energy Community and for the dissemination of research results (2007-2011) EN

23-06-2006 BUDG_AD(2006)374185 PE 374.185v02-00 BUDG
Marilisa XENOGIANNAKOPOULOU

OPINION Proposal for a Council decision concerning the Specific Programme to be carried out by means of direct actions by the Joint Research Centre under the 7th Framework Programme of the European Community for research, technological development and demonstration activities (2007-2013) EN

23-06-2006 BUDG_AD(2006)374077 PE 374.077v03-00 BUDG
Marilisa XENOGIANNAKOPOULOU

Предложения за резолюции

Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси

Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Списък на присъствалите

Настоящият присъствен списък е извлечение от протоколите на пленарните заседания на шестия парламентарен мандат Информацията в него е предоставена единствено с ориентировъчна цел и обхваща мандата на члена на ЕП в Европейския парламент. Това са необработени данни, които не включват корекции за отсъствия по уважителни причини поради заболяване, отпуск по майчинство / бащинство, участие в разрешена дейност на парламентарна делегация и др.