• Nikolaos   SIFUNAKIS  

Nikolaos SIFUNAKIS : Становища в качеството на докладчик - 6-ти парламентарен мандат 

Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

OPINION on the situation of disabled people in the enlarged European Union: European Action Plan 2006-2007 EN  
- CULT_AD(2006)376657 -  
-
CULT