Inese VAIDERE Inese VAIDERE
Inese VAIDERE

Група на Европейската народна партия (Християндемократи)

Член

Латвия - Partija "VIENOTĪBA" (Латвия)

Роден : , Jelgavā

Биография Inese VAIDERE

Оригинална версия : LV


Биография   (Данни, публикувани изключително на отговорност на члена на ЕП)

Актуализиране: 23/10/2020

Образование (документи за завършено образование и дипломи)

 • доктор по икономика
 • професор
 • диплома по приложна математика в областта на икономиката

Професионална кариера

 • 2019-2024 : член на Европейския парламент; член на комисията по икономически и парични въпроси, заместник-член на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните; заместник-председател на делегацията в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ – ЕС; член на делегацията за връзки с държавите от Югоизточна Азия и Асоциацията на народите от Югоизточна Азия (АСЕАН); заместник-член на делегацията в Парламентарния комитет Карифорум – ЕС; член на неформалната група за европейската памет; член на интергрупата по въпросите на творческите индустрии; член на интергрупата по въпросите на спорта; член на интергрупата по въпросите на малките и средните предприятия; член на групата по интереси „Европейско културно наследство, Пътят на Сантяго и други европейски културни маршрути“, част от Европейския парламентарен алианс за борба с глада и недохранването; член на групата по интереси „Справедлив достъп до здравеопазване“.
 • 2014-2019 : участие в комисията по бюджети, комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите, Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС, делегацията в комитетите за парламентарно сътрудничество ЕС – Казахстан, ЕС – Киргизстан, ЕС – Узбекистан и ЕС – Таджикистан, както и за връзки с Туркменистан и Монголия; член на Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея; член на делегацията за връзки с Индия; член на работната група за цифровия единен пазар; член на интергрупата по въпросите на малките и средните предприятия; член на интергрупата по въпросите на спорта; член на интергрупата по въпросите на творческите индустрии;
 • 2009-2014 : координатор на своята група в подкомисията по правата на човека; участие в комисията по международна търговия, в делегацията в комитетите за парламентарно сътрудничество ЕС – Казахстан, ЕС – Киргизстан, ЕС – Узбекистан и ЕС – Таджикистан, както и за връзки с Туркменистан и Монголия; член на делегацията в Парламентарния комитет за асоцииране ЕС – Украйна, участва в парламентарното измерение на Източното партньорство (Армения, Азербайджан, Грузия, Молдова и Украйна); член на неформалната група по исторически въпроси; член на интергрупата по въпросите на спорта;
 • 2004-2009 : координатор на своята група в подкомисията по правата на човека; заместник-председател на Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея; участие в комисията по външни работи, комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните, делегацията за връзки с Южна Африка, делегацията в Парламентарния комитет за асоцииране ЕС – Украйна, участие във временната комисия по изменението на климата, в асоциацията на бившите министри на околната среда и групата по интереси относно региона на Балтийско море; интергрупа по въпросите на спорта;
 • 2012 : назначена за член на Европейската академия на науките и изкуствата
 • 2004 : член на Европейския парламент
 • 2002-2004 : член на парламента на Република Латвия, председател на комисията по външни работи, председател на комисията за опазване на морската среда на Балтийско море (HELCOM)
 • 2001-2002 : съветник в Общинския съвет на Рига, заместник-председател на Общинския съвет (2001 г.)
 • 2000-2002 : директор на икономическото представителство на Германия в Латвия
 • 2000-2001 : заместник-председател на Съвета на директорите на банката „Latvijas Hipotēku un zemes banka“
 • 1999-2000 : съветник на президента на Република Латвия
 • 1998-1999 : министър на околната среда на Република Латвия
 • 1997-1998 : съветник на министър-председателя на Република Латвия
 • 1996-1997 : парламентарен секретар към министъра на икономиката на Република Латвия
 • 1975 : асистент, висше университетско образование, лектор, доцент, професор в Латвийския университет

Професионална кариера

Заемани длъжности в други европейски организации

 • 2020 : финансов директор на Европейския енергиен форум
 • 2019 : Заместник-председател на Европейската парламентарна асоциация
 • 2019 : член на управителния съвет на Европейската асоциация на малките и средните предприятия (SME Connect)
 • 2009 : член на ръководството на Европейския енергиен форум
 • 2009 : член на Европейския интернет форум

Други дейности

 • 2011 : председател на консултативния съвет на Асоциацията за изследвания в областта на заетостта в Латвия
 • 1998-... : председател на Форума за икономическо развитие на Латвия
 • 2004-2009 : асоциация на бившите министри на околната среда
 • 2002-2010 : член на европейското бюро на „State Legislative Leaders Foundation“ (SLLF)
 • 1998-1999 : председател на фонда за опазване на околната среда на Латвия
 • 1998-1999 : председател на латвийския инвестиционен фонд за околната среда
 • 1997-1999 : Съвет за регионално развитие на Латвия

Отличия

 • Голяма награда на Европейската академия на науките и изкуствата
 • член на Европейската академия на науките и изкуствата; отличие, присъдено от ректора на Латвийския университет „за творчески подход към преподаването и научните изследвания“
 • Орден „Света Тамара“, царица на Грузия (връчен от Грузия)
 • официално благодарствено писмо от президента на Република Латвия
 • Почетен орган, връчен от президента на Украйна

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg