Inese VAIDERE Inese VAIDERE
Inese VAIDERE

Група на Европейската народна партия (Християндемократи)

Член

Латвия - Partija "VIENOTĪBA" (Латвия)

Роден : , Jelgavā

Биография Inese VAIDERE

Оригинална версия : LV


Биография   (Данни, публикувани изключително на отговорност на члена на ЕП)

Актуализиране: 04/01/2017

Образование (документи за завършено образование и дипломи)

 • доктор по икономика
 • професор
 • член на Европейската академия на науките и изкуствата
 • висше образование по икономическа математика

Професионална кариера

 • 2004-2014 : Член на Европейския парламент; комисия по бюджети; комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите; съвместна парламентарна асамблея АКТБ – ЕС; делегация в комитетите за парламентарно сътрудничество ЕС – Казахстан, ЕС – Киргизстан, ЕС – Узбекистан и ЕС – Таджикистан и за връзки с Туркменистан и Монголия; Евро-латиноамериканска парламентарна асамблея; работна група относно цифровия единен пазар; интергрупа по въпросите на малките и средните предприятия; интергрупа по въпросите на спорта; интергрупа по въпросите на творческите индустрии
 • 2009-2014 : Координатор на своята група в рамките на подкомисията по правата на човека; комисия по международна търговия; делегация в комитетите за парламентарно сътрудничество ЕС – Казахстан, ЕС – Киргизстан, ЕС – Узбекистан и ЕС – Таджикистан и за връзки с Туркменистан и Монголия; делегация в Парламентарния комитет за асоцииране ЕС–Украйна; ЕВРОНЕСТ – парламентарното измерение на Източното партньорство (Армения, Азербайджан, Грузия, Молдова и Украйна); неформална група по исторически въпроси; интергрупа по въпросите на спорта
 • 2004-2009 : Координатор в рамките на подкомисията по правата на човека; заместник-председател на Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея; комисия по външни работи; комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните; делегация за връзки с Южна Африка; делегация в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС–Русия; временна комисия по изменение на климата; Асоциация на бившите министри на околната среда; Балтийска група; интергрупа по въпросите на спорта
 • 2012 : избрана за член на Европейската академия на науките и изкуствата
 • 2002-2004 : Депутат в парламента на Република Латвия (Сейм), заместник-председател на комисията по външни работи; председател на комисията за защита на морската среда на Балтийско море (HELCOM)
 • 2001-2002 : Съветник в Общинския съвет на град Рига, заместник-председател на Общинския съвет (2001 г.)
 • 2000-2002 : Директор на икономическото представителство на Германия в Латвия
 • 2000-2001 : Заместник-председател на изпълнителния съвет на банката „Latvijas Hipotēku un zemes banka“
 • 1999-2000 : Съветник на президента на Република Латвия
 • 1998-1999 : Министър на околната среда на Република Латвия
 • 1997-1998 : Съветник на министър-председателя на Република Латвия
 • 1996-1997 : парламентарен секретар на министъра на икономиката на Република Латвия
 • 1975-... : Асистент, висше университетско образование, лектор, доцент, професор в Латвийския университет

Професионална кариера

Заемани длъжности в политическа партия или в национален профсъюз

 • 2009-... : Член на ръководството на партията „Vienotība“

Заемани длъжности в други европейски организации

 • 2009-... : Член на ръководството на Европейския енергиен форум

Други дейности

 • 2011-... : Председател на консултативния съвет на Асоциацията за изследване на заетостта в Латвия
 • 2009-... : Член на ръководството на Европейския енергиен форум
 • 2005-... : Член на редакционния съвет на периодичното издание на Европейския парламент „Parliament Magazine“
 • 1998-... : Председател на Форума за икономическо развитие на Латвия
 • 2004-2009 : Асоциация на бившите министри на околната среда
 • 2002-2010 : Член на европейското бюро на „State Legislative Leaders Foundation“(SLLF)
 • 1998-1999 : Председател на фонда за опазване на околната среда на Латвия
 • 1998-1999 : Председател на латвийския инвестиционен фонд за околната среда
 • 1997-1999 : Заместник-председател на Съвета за регионално развитие на Латвия, председател

Отличия

 • Почетен орган, връчен от президента на Украйна; Орден на кралица Тамара, връчен от Грузия; член на Европейската академия на науките и изкуствата; официално писмо с благодарности от президента на Република Латвия; отличие, връчено от ректора на Латвийския университет за „творчески подход към преподаването и научно-изследователския труд“

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg

Пощенски адрес

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 08F143
  1047 Brussels