Inese VAIDERE Inese VAIDERE
Inese VAIDERE

Група на Европейската народна партия (Християндемократи)

Член

Латвия - Partija "VIENOTĪBA" (Латвия)

Роден : , Jelgavā

6-ти парламентарен мандат Inese VAIDERE

Политически групи

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Група на Съюза за Европа на нациите - Член

Национални партии

 • 20-07-2004 / 09-06-2008 : Tēvzemei un Brīvībai/LNNK (Латвия)
 • 10-06-2008 / 13-07-2009 : Pilsoniskā Savienība (Латвия)

Заместник-председател

 • 21-06-2007 / 13-07-2009 : Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея

членове

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Комисия по външни работи
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Подкомисия по правата на човека
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Делегация за връзки с Южна Африка
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по външни работи
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Подкомисия по правата на човека
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Комисия по външни работи
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Подкомисия по правата на човека
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Делегация за връзки с Южна Африка
 • 23-05-2007 / 20-06-2007 : Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея

Заместник

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Комисия по околната среда, здравеопазването и безопасността на храните
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Делегация в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС-Русия
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по околната среда, здравеопазването и безопасността на храните
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
 • 10-05-2007 / 04-02-2009 : Временна комисия по измененията на климата

all-activities

Становища в качеството на докладчик

Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ по предложение за решение на Съвета относно сключването на Споразумение за реадмисия между Европейската общност и Украйна

21-09-2007 AFET_AD(2007)392283 PE 392.283v03-00 AFET
Inese VAIDERE

Предложения за резолюции

Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси

Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.)

**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация за обявяването на 23 август за Европейски ден за възпоминание на жертвите на престъпленията на сталинизма и нацизма

07-05-2008 P6_DCL(2008)0044 Приета
Marianne MIKKO Christopher BEAZLEY Inese VAIDERE Zita GURMAI Alexander Nuno PICKART ALVARO
Дата на внасяне : 07-05-2008
Срок : 09-09-2008
Дата на приемане : 23-09-2008
Приет текст (списък на подписалите декларацията членове) : P6_TA(2008)0439
Брой подписали : 409 - 10-09-2008

Списък на присъствалите

Настоящият присъствен списък е извлечение от протоколите на пленарните заседания на шестия парламентарен мандат Информацията в него е предоставена единствено с ориентировъчна цел и обхваща мандата на члена на ЕП в Европейския парламент. Това са необработени данни, които не включват корекции за отсъствия по уважителни причини поради заболяване, отпуск по майчинство / бащинство, участие в разрешена дейност на парламентарна делегация и др.

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg